פתרונות ניהול ובקרת מים

Security valves

תגיות

תכנים נוספים

Security valves

מגופי אבטחה בבניינים

רמי לבקוביץ
רמי לבקוביץ 24 מרץ 2024

מערכות מים בבניינים, כמו גם מגופי הבקרה המשולבים בהן, נדרשות לפעול במשך שנים רבות ללא תקלות ועם תחזוקה מינימלית. כדי להבטיח את פעולת מגופי הבקרה בדרישות הנ"ל חשוב, כבר בשלב התכנון הראשוני של מערכת אספקת המים, לתת את הדעת לבחירת דגמים מתאימים ושילוב מגופי אבטחה במערכות השונות.

מגופי אבטחה במערכות הקטנת לחץ
מגופי הקטנת לחץ (ווסתים) מותקנים במערכת המים במיקומים בהם לחץ המים גבוה ויש להקטינו לערכים מתאימים לחיבורי הצרכן. מקטיני לחץ אלה פועלים לעיתים בתנאי עבודה קשים הגורמים לשחיקתם ועלולים לפגוע בתפקודם. כאמור, בחירת דגם מתאים מאפשרת עבודה רציפה ותקינה לאורך שנים רבות. אף על פי כן, גם ווסת מאיכות מעולה עלול להיכשל לעיתים. כשל כזה יגרום לחדירת לחץ גבוה אל חיבורי הצרכן ונזק רב עלול להיגרם לצנרת, למכשירים המחוברים למערכת המים, ולאביזרים שונים כמו מיכלי הדחה, ברזים וכו'.

כדי להבטיח המשך פעולה תקינה גם בעת כשל של ווסת הלחץ, מומלץ להתקין מגוף אבטחה במערכת. מגופי אבטחה מותקנים במעלה או במורד ווסת הלחץ, במצב עבודה רגיל הם פתוחים לגמרי ב"מצב המתנה" תוך כדי הרגשת  לחץ מורד המערכת. הם מכוילים להיכנס לפעולה בעת כשל בווסת הלחץ הרגיל אז לחץ מורד המערכת עולה ומגוף האבטחה לוקח פיקוד ומקטין את הלחץ בעצמו לערך הגבוה ב- 1 בר מעל הלחץ המקורי. כדי להבטיח שמגוף האבטחה יפעל כהלכה לאחר שהיה פתוח תקופה ארוכה יש להשתמש במגוף דו נפחי, דגם ברמד -720 המאופיין בכוח גדול לסגירה. מגוף האבטחה מצויד בחיישן המפעיל התראה במערכת ניהול הבניין או כל סוג של התראה אליה הוא מחובר.

Security_valves_in_buildings_Blog_images_v12

מגופי אבטחה במפרטי מילוי מאגרים
מגופי מילוי מאגר מותקנים על צינור מילוי המים במאגר. תפקידם לאפשר זרימת מים אל המאגר כאשר נדרש ולהיסגר ולמנוע גלישת מים כאשר המאגר מלא.
ליישום זה מקובל להשתמש במגופים הידראוליים מפוקדי מצוף הידרו/מכני או ע"י סולונואיד חשמלי ואביזר חישת מפלס (מפסק מצוף, חיישן אולטרסוני וכו').

כשל המונע את סגירת מגוף מילוי המאגר יגרום לגלישת מים אשר עלולה לגרום נזקים למערכות חשמל ורכוש ואף לסיכון חיי אדם. כדי להימנע מתרחיש כשל, מומלץ להתקין מגוף אבטחה במערכת. זהו מגוף "רגיל פתוח" המותקן בטור לפני מגוף המילוי הראשי, מערך הפיקוד עליו מתוכנן ומכויל לסגור את המגוף כאשר מפלס המים עולה מעל מפלס המים המירבי המותר. כאשר מגוף מילוי ראשי מפוקד ע"י מצוף הידרו/מכני מומלץ שמגוף האבטחה יהיה מפוקד חשמלית ולהיפך. כדי להבטיח שמגוף האבטחה יפעל כהלכה לאחר שהיה פתוח תקופה ארוכה יש להשתמש במגוף דו נפחי המאופיין בכוח גדול לסגירה. עם הפעלתו, מגוף האבטחה מתריע למערכת ניהול הבניין או כל סוג של התראה אליה הוא מחובר זאת באמצעות חיישן מצב מגוף ייעודי.
מגוף אבטחה עם פיקוד חשמלי: דגם ברמד 750-65
מגוף אבטחה עם פיקוד מצוף הידרו/מכני: דגם ברמד 750-66

Security valves

 

 

New call-to-action

 

 

נכתב על ידי רמי לבקוביץ

רמי לבקוביץ, מהנדס מים בכיר ומנהל מוצר בברמד, בעל נסיון של למעלה מ־25 שנה בתכנון ויישום פתרונות לניהול ובקרת מים עבור תעשיית המבנים.

רמי לבקוביץ

הישארו מעודכנים