פתרונות ניהול ובקרת מים

post_top_banner.jpg

תכנים נוספים

Lobby_How_can_two_pilots_operate_on_one_hydraulic_control_valve_2

כיצד יכולים שני נווטים לפעול במגוף בקרה הידראולי אחד?

מיכה באר
מיכה באר אוגוסט 21, 2022 עודכן לאחרונה: 21 מאי 2023

לאחרונה שאל אותנו לקוח כיצד יכולים שני נווטים לפעול באותו מגוף בקרה הידראולי מבלי להפריע זה לזה. בפוסט הקצר הבא נתאר כיצד פועלים מגופי בקרה הידראוליים עם שני נווטים.

שאלה

כיצד יכול מגוף בקרה הידראולי יחיד, המצויד בשני נווטים, כל אחד עם פונקציה
ייעודית שונה לחלוטין, למלא את שתי הפונקציות, מבלי ששני הנווטים יפריעו זה לזה?
Blog_images_How_can_two_pilots_operate_on_one_hydraulic_control_valve_v34

 

הערה

השאלה והתשובה עליה נוגעות למגופי בקרת הזרימה והקטנת הלחץ של ברמד כגון דגמים: IR-472-U, IR-172-d ו-IR-972-V, אך הן נכונות לכל מגוף בקרה של ברמד המצויד בשני נווטים או יותר.

תשובה

מגופי בקרת הזרימה והקטנת הלחץ של ברמד משמשים במערכות המאופיינות בלחץ גבוה מצד אחד, ובתנודות ביקוש רחבות אשר יכולות להשפיע על מערכת האספקה מצד שני. מגופי בקרת הזרימה והקטנת הלחץ מותקנים בנקודות מפתח כגון חיבור לצרכן ופועלים באופן הבא:

- בתקופות שבהן הביקוש גבוה מכושר האספקה, המגופים נדרשים להגביל את הזרימה דרכם כדי להבטיח אספקת מים אחידה לכלל הצרכנים ולהגן על מערכת האספקה מפני ירידת לחץ משמעותית

- בתקופות שבהן הביקוש נמוך מהזרימה המתוכננת, הלחץ יעלה ואף יעבור את דירוג הלחץ של הצינורות והאביזרים, כך שהמגופים נדרשים להקטין את הלחץ

דוגמה נוספת שבה נפוץ השימוש במגופי בקרת זרימה והקטנת לחץ היא מערכות אספקה מבוססות כבידה המשרתות משתמשים מרובים הממוקמים בגבהים שונים. במערכות אלו, המשתמשים הממוקמים במקומות הנמוכים יותר עשויים לצרוך יותר מים על חשבון המשתמשים הממוקמים במקומות גבוהים יותר.

מגופי בקרת הזרימה והקטנת הלחץ של ברמד, כגון דגמים IR-472-U, IR-172-D ו-IR-972-V, מצוידים בשני נווטים שונים, כאשר נווט אחד ממלא את פונקציית הגבלת הזרימה והנווט השני ממלא את פונקציית הקטנת הלחץ.

הטבלה והאיור שלהלן מדגימים כיצד הנווטים, ביחד ובנפרד, שולטים במגוף בקרת זרימה והקטנת לחץ IR-472-U כדי לפתוח או לסגור בהדרגה כנדרש בהתאם לתנאי המערכת וערכי הסף שנקבעו.

 

תרחיש אפשרי

1

2

3

ביקוש

גבוה

נמוך

נמוך

לחץ המורד

נמוך

גבוה

נמוך

נווט מגביל זרימה (2W)

סגור

פתוח

פתוח

נווט מקטין לחץ (2W)

פתוח

סגור

פתוח

המגוף הראשי

*סגירה

*סגירה

פתיחה

*סגירה – המגופים מאופננים לסגירה עד להגעה לערך הקבוע הנדרש

  • המגוף ייפתח רק כאשר שני הנווטים פתוחים
  • המגוף ייסגר כאשר אחד או יותר מהנווטים יהיה סגור
  • נווט פתוח "מוסר" את השליטה על המגוף לנווט השני

תרשים פיקוד IR-472-U

Blog_images_How_can_two_pilots_operate_on_one_hydraulic_control_valve_v35-2-heb

2-Aug-21-2022-02-22-45-79-PM

 

  

Topics: Irrigation

מיכה באר

נכתב על ידי מיכה באר

מהנדס יישומי בברמד למגזר מפעלי המים באסיה, באוסטרליה ובניו-זילנד. מתן תמיכה טכנית ושיתוף ידע עם אנשי ברמד בחברות הבנות ועם לקוחות.

הישארו מעודכנים