פתרונות ניהול ובקרת מים

post_top_banner.jpg

תכנים נוספים

Water_hammer_caused_by_valve_slamming_at_closing_2-2

מניעת הלם מים בסגירת מגוף

יהונתן בן אשר
יהונתן בן אשר אוגוסט 21, 2022 עודכן לאחרונה: 8 ספט 2022

הלם מים עקב סגירת מגוף הוא סיכון נפוץ, שכן סגירת המגוף מקטינה באופן דרמטי את הזרימה, כלומר "חוסמת" את נתיב המים. בפוסט הקצר הבא נבחן את הבעיה ואת הפתרונות המומלצים.

הבעיה:

הלם מים שנגרם מסגירה מהירה ולא מרוסנת של המגוף

• המגוף: מסדרה IR-2"-100 עם פיקוד באמצעות לחץ חיצוני (לא מפורט יישום ספציפי)
• לחץ תפעולי: 50 מ' / 5.03 בר
• לחץ פיקוד: לא צוין
• ספיקה: 4 ל'/שנייה (14.4 מ"ק/שעה)
• מהירות זרימה: 2 מ'/שנייה

סיבה אפשרית:

על סמך המידע הזמין, יש להניח שהטריקה נגרמת על ידי אחת מהסיבות הבאות או שתיהן:

• לחץ הפיקוד גבוה בהרבה מלחץ הכניסה למגוף
• פיקוד פנאומטי

הפתרון:


אנו מציעים להוסיף את תכונה מס' 49 (מניעת עליית לחץ המעלה בעת סגירת המגוף) ללולאת הפיקוד הקיימת המוצגת באיור להלן:

הנווט יגביל את הזרימה לתוך נפח הפיקוד כאשר לחץ המעלה מטפס לעבר הנקודה שנקבעה (ויפסיק את הזרימה לחלוטין אם הלחץ עולה מעל לנקודה שנקבעה).

תכונות ויתרונות:
מהירות סגירה דינמית בתגובה לעליית לחץ (לחץ מעלה גבוה יותר = הגבלת זרימה גדולה יותר דרך הנווט ומהירות סגירה איטית יותר).
הקפאת פעולת הסגירה אם לחץ המעלה עולה מעל לנקודה שנקבעה (הנווט ינתק לזמן קצר את לחץ הפיקוד עד לחזרת לחץ המעלה לערכים המותרים).
פעולת הסגירה מתחדשת ברגע שלחץ המעלה יורד מתחת לנקודה שנקבעה.
מהירות סגירה בלתי-מרוסנת לאורך מרבית מהלך המפעיל – השפעה מינימלית על המשך הכולל של פעולת הסגירה (כל עוד לחץ המעלה נשאר בטווח המותר, מהירות הסגירה אינה מוגבלת, בניגוד לפתרון המבוסס על ברז מחט המרסן את הזרימה ללא תלות בתנודות הלחץ).
סיכון נמוך יותר לסתימת לולאה (עבור נפח פיקוד קטן – פתרון המבוסס על ברז מחט יאפשר זרימה צרה מאוד דרך חתך שיכול להיסתם על ידי חלקיקים קטנים יותר שעוברים את מסנן הכניסה ללולאה. נווט מפחית את הזרימה רק עם עליית הלחץ ופותח את המעבר מיד כאשר הלחץ מתייצב, וכך חלקיקים שנלכדו מסולקים מהלולאה).

שיקולי הגדרות:

• בלולאת פיקוד תלת דרכית עם שליטה מרחוק – הגדרת הנווט צריכה להיות גבוהה מהלחץ הסטטי המרבי במעלה הזרם (כדי לאפשר את פתיחת המגוף) – עבור הגדרה שונה, יש להוסיף אלמנטים נוספים ללולאת הפיקוד.
• הגדרת הנווט צריכה להיות נמוכה מהלחץ הנקוב של ההתקנה (המוגדר לפי האלמנט בעל דירוג הלחץ הנמוך ביותר המותקן במעלה הזרם מהמגוף).

לולאות פיקוד:

ניתן לממש זאת באמצעות 3 נווטים שונים – כולם מצוידים בחישה מרחוק:
1. PC-2-R: דו-דרכי מקטין לחץ עם חישה מרחוק
2. #2PB-R: נווט דו-דרכי מקטין לחץ עם חישה מרחוק
3. PC-S-R: נווט סרוו דו/תלת דרכי עם חישה מרחוק

הלולאות שלהלן מציגות את הפתרון באמצעות PC-2-R או #2PB-R, עם שליטה מקומית או מרחוק (לחץ הפיקוד הוא חיצוני בשני המקרים).

Water_hammer_caused_by_valve_slamming_at_closing_3-3-HEB

אפשרויות נווט
פיקוד בעזרת לחץ חיצוני
הרגשת לחץ המעלה של המגוף

מעוניין ללמוד כיצד מגופי בקרה שומרים על זרימה מרבית קבועה ומוגדרת מראש ללא תלות בתנודות בביקוש או בלחץ המערכת? קרא את הפוסט כדי ללמוד עוד על המגופים ויישומי בקרת זרימה במערכות השקיה.

 

 

Topics: Irrigation

יהונתן בן אשר

נכתב על ידי יהונתן בן אשר

מהנדס יישומים הידראוליים עבור מגזר ההשקיה בברמד

הישאר מעודכן